Dla dłużnika (konsument)Dla dłużnika (przedsiębiorca)Dla wierzyciela

Dla dłużnika (konsument)

 • Analiza i ocena sytuacji ekonomicznej i prawnej dłużnika w świetle podstaw do ogłoszenia upadłości,
 • Dobór najbardziej korzystnego dla dłużnika sposobu postepowania prowadzącego do oddłużenia,
 • Reprezentowanie dłużnika przed wierzycielami,
 • Pomoc w rejestracji konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
 • Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • Przygotowanie wniosku o zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym, w tym przygotowanie propozycji układowych,
 • Reprezentowanie dłużnika w postępowaniach sądowych

Dla dłużnika (przedsiębiorca)

 • Analiza i ocena sytuacji ekonomicznej i prawnej dłużnika w świetle podstaw do ogłoszenia upadłości,
 • Reprezentowanie dłużnika przed wierzycielami,
 • Pomoc w rejestracji konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
 • Przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • Przygotowanie wniosku o zawarcie układu w postępowaniu upadłościowym, w tym przygotowanie propozycji układowych,
 • Dobór najbardziej korzystnego dla dłużnika (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) sposobu zakończenia postepowania upadłościowego,:
 • Reprezentowanie dłużnika w postępowaniach sądowych

Dla wierzyciela

 • Dobór najbardziej korzystnych dla wierzyciela sposobów zabezpieczenia wierzytelności skutecznych na wypadek upadłości dłużnika,
 • Reprezentowanie wierzyciela przed dłużnikami,
 • Pomoc w rejestracji konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
 • Przygotowanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniach upadłościowych,
 • Analiza i ocena przedstawionych przez syndyka:
  • propozycji sposobu likwidacji składników masy upadłości stanowiących majątek dłużnika (konsumenta),
  • projektu sposobu zakończenia postępowania upadłościowego dłużnika (konsumenta),
   oraz sporządzenie odpowiedzi w tym przedmiocie,
 • Analiza i ocena przedstawionych przez dłużnika (przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną) wniosków:
  • o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;
  • o warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli;
  • o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym,
   oraz sporządzenie odpowiedzi w tym przedmiocie,
 • Reprezentowanie wierzyciela w postępowaniach sądowych