Dla dłużnikaDla wierzyciela

Dla dłużnika

 • Analiza i ocena sytuacji ekonomicznej i prawnej dłużnika w świetle podstaw do wszczęcia postepowania restrukturyzacyjnego,
 • Dobór najbardziej korzystnego dla dłużnika sposobu restrukturyzacji,
 • Reprezentowanie dłużnika przed wierzycielami,
 • Pomoc w rejestracji konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
 • Przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego,
 • Przygotowanie wniosków i pism w trakcie postepowania restrukturyzacyjnego,
 • Reprezentowanie dłużnika w postępowaniach sądowych,

Dla wierzyciela

 • Dobór najbardziej korzystnych dla wierzyciela sposobów zabezpieczenia wierzytelności skutecznych na wypadek wszczęcia postepowania restrukturyzacyjnego w stosunku do dłużnika i zawarcia przez dłużnika układu w postepowaniu restrukturyzacyjnym,
 • Reprezentowanie wierzyciela przed dłużnikami,
 • Pomoc w rejestracji konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
 • Analiza i ocena przedstawionych przez nadzorcę sądowego albo zarządcę: planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych, oraz sporządzenie odpowiedzi w tym przedmiocie,
 • Reprezentowanie wierzyciela w postępowaniach sądowych